Veer Hanumana Ati Balwana Bhajan Lyrics

Veer Hanumana Ati Balwana Bhajan Lyrics

Veer Hanumana Ati Balwana Bhajan Lyrics

Ram Naam Rasiyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Veer Hanumana Ati Balwana,
Ram Naam Rasiyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Jo Koi Aave, Araj Lagave,
Sabaki Suniyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Jo Koi Aave, Araj Lagave,
Sabaki Suniyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
॥ Veer Hanumana Ati Balwana …॥

Bajarang Bala Pheru Thari Mala,
Sankat Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Bajarang Bala Pheru Thari Mala,
Sankat Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
॥ Veer Hanumana Ati Balwana …॥

Na Koi Sangi, Hath Ki Tangi,
Jaldi Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Na Koi Sangi, Hant Ki Tangi,
Jaldi Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
॥ Veer Hanumana Ati Balwana …॥

Arji Hamari, Marzi Tumhari,
Krpa Kariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Arji Hamari, Marzi Tumhari,
Krpa Kariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
॥ Veer Hanumana Ati Balwana …॥

Ramji Ka Pyara, Siya Ka Dulara,
Sankat Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Ramji Ka Pyara, Siya Ka Dulara,
Sankat Hariyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
॥ Veer Hanumana Ati Balwana …॥

Veer Hanumana Ati Balwana,
Ram Naam Rasiyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।
Veer Hanumana Ati Balwana,
Ram Naam Rasiyo Re,
Prabhu Man Basiyo Re ।

video