Ting Ting Tang Tang Ting Tiktok Lyrics

Ting Ting Tang Tang Ting Tiktok Lyrics Sung By Hoàng Thuỳ Linh. The song name is See Tình which is written by Hoàng Thuỳ Linh. Giây phút em gặp anh là Em biết em see tình Tình, tình, tình, tang, tang tính.

Ting Ting Tang Tang Ting Tiktok Lyrics

Uầy, uầy, uây, uây
Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay, quay
Anh ơi anh à
Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae
Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày
Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười ([?])
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên là)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, sao đi, anh tính sao
Yeah, yeah
Anh tính sao, sao đi, anh tính sao

[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn ([?])
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên là)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, sao đi, anh tính sao
Yeah, yeah
Anh tính sao, sao đi, anh tính sao

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình

Video