Tetudo Song Lyrics

Tetudo Song Lyrics By Geeta Rabari. mari saiyar ne sangath tetudo levo che mari saiyar ne sangath tetudo levo che he mare tholi da ni saath tetudo levo che.

Tetudo Song Lyrics

A halo halo
a hauu tetudo ramava halo

Mari saiyar ne sangath tetudo levo che
(mari saiyar ne sangath tetudo levo che)
he mare tholi da ni saath tetudo levo che
(mare tholi da ni saath tetudo levo che)
hech ni tale taali pade taali pade ne gulaal ude
(hech ni tale taali pade taali pade ne gulaal ude)
he mare navdurga ne saath tetudo levo che
(he mare navdurga ne saath tetudo levo che)

He mari saiyar ne sangath tetudo levo che
he mari mogal ne darbar tetudo levo che
(mari khodal maane dhaam tetudo levo che)
he mari lemboj maane dhaam tetudo levo che
(mari chamund ne sangath tetudo levo che)

Divada maana geena bale ajawala 3 lok pade
(divada maana geena bale ajawala 3 lok pade)
he mari ambe maane sath tetudo levo che
(mari ambe maane sath tetudo levo che)

He mari saiyar ne sangath tetudo levo che
(mari saiyar ne sangath tetudo levo che)

Video