I Am Stan Walker Lyrics

I Am Stan Walker Lyrics. We are the colour Found in spring

I Am Stan Walker Lyrics

We are the colour
Found in spring
You are the wind
Breathe into me
You inherit me
I inherit you
I am the language
You speak to me

As far as the eye can see
Everything has changed
Tell me how can we stand by
I don’t wanna be the same

He toiora ahau nōu
Te toi nō Kurawaka
Taku rongomaiwhiti e

Tākiri ko te haeata
Anga atu ki te rā
Whiti, whiti ki te ora e

We are the waters
The rivers and streams
Flow through the armour
Of a dying breed
I am with you & you are with me
Baptised in fire
We’re lions in the ring

As far as the eye can see
Everything has changed
Tell me how can we stand by
I don’t wanna be the same

He toiora ahau nōu
Te toi nō Kurawaka
Taku rongomaiwhiti e

Tākiri ko te haeata
Anga atu ki te rā
Whiti, whiti ki te ora e

Hou mai rā
Tō rongo e
Hou mai rā
Tō karere
Mau tonu e

Hou mai rā
Tō rongo e
Hou mai rā
Tō karere
Mau tonu e

Hou mai rā
Tō rongo e
Hou mai rā
Tō karere
Mau tonu e

Tūturu whakamaua kia tina
TINA
Haumi e
Hui e
Tāiki e

Video